Biến đổi khí hậu (BĐKH) với sự gia tăng nhiệt độ trung bình hằng năm 0.5 độ C trong vòng 70 năm, số lượng các đợt không khí lạnh với cường độ ngày một cao trong vòng hai thập kỷ đã và đang mang lại những tổn thất không nhỏ cho toàn nhân loại, trong đó có Việt Nam. Việt Nam là nước thứ 5 trên toàn cầu chịu tác hại của BĐKH. Những thách thức do BĐKH đã buộc con người nghĩ lại cách mình sống, tiêu thụ, sản xuất và kinh doanh và trách nhiệm bảo vệ môi trường cho chính chúng ta ngày hôm nay tương lai của thế hệ sau. Sáng kiến Đổi mới Xanh – đó là cách chúng ta cần hành động nhằm thay đổi hành vi, lối sống, cách tiêu dùng và sản xuất theo hướng có lợi cho môi trường và theo đó, đóng góp phần nhỏ bé của mình bảo vệ trái đất.

Website “Đổi Mới Xanh” – Green Innovation được xây dựng như một một Nền tảng hỗ trợ chúng ta thực hiện những Sáng kiến Đổi mới Xanh theo hướng tác động tích cực đến môi trường, trách nhiệm cao với xã hội, bên cạnh những lợi ích kinh tế mà Sáng kiến Đổi mới Xanh mang lại.

Website Đổi Mới Xanh sẽ cung cấp cho chúng ta các thông tin, kiến thức, các dịch vụ đào tạo, tư vấn, công nghệ và thúc đẩy kết nối mạng lưới hợp tác cho những Sáng kiến Đổi mới Xanh.

Sáng kiến Đổi Mới Xanh – có thể là đổi mới công nghệ, đổi mới tổ chức, đổi mới trong chiến lược kinh doanh, đổi mới hành vi tiêu dùng, … là những đổi mới nhằm mục đích giảm thiểu phát thải khí nhà kính, hay dấu chân Carbon. Sáng kiến Đổi Mới Xanh mang lại nhiều cơ hội kinh doanh xanh từ những ý tưởng đổi mới này. Khi bạn nghĩ đến Sử dụng lại (Reuse), Sửa chữa (Repaire), thiết kế sản phẩm chính là thiết kế vòng đời sản phẩm (do not design product, but life cycle), nguyên liệu từ thiên nhiên là giới hạn (Natural materials are definite), … là bạn đã bắt đầu hình thành “Sáng kiến Đổi Mới Xanh”. Hãy bắt đầu từ những Đổi mới nhỏ, kết quả sẽ mang lại là không nhỏ cho chúng ta và thế hệ mai sau.