Giảm trung bình 6.0% phát thải KNK của khối văn phòng nhờ sáng kiến VPX

Hà Nội, 07/11/2018 – Việt Nam có khoảng 2.8 triệu lao động và cán bộ công chức, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm đến 98% tổng số doanh nghiệp của Việt Nam (số liệu thống kê năm 2016). Theo Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT-VN), có thể cắt giảm tới..

Read more

Dự án Văn Phòng Xanh tham gia Hội thảo Quốc tế về Giáo dục và Lối sống Bền vững

  Hà Nội, ngày 18-19 tháng 1, 2018, Dr. Frederic Swierzek – Giám đốc AIT-VN và bà Nguyễn Thị Bích Hoà – Phó giám đốc AIT-VN/Quản lý dự án Văn phòng Xanh (GO-VN) đã tham gia và trình bày tại Hội thảo Quốc tế “Nhận thức và Hành động nhắm hướng tới Giáo dục và..

Read more

1001 điều cần biết khi đăng ký tham gia GO-VN

Tải bàn FAQs pdf tại đây: https://drive.google.com/file/d/0B9REGSzDLFG6dTNLLTMta0Q1REk/view?usp=sharing Văn phòng Xanh – GO là sáng kiến thuộc Chương trình Khung 10 năm (10YFP) được tài trợ bởi UN Environment và thực hiện bởi AIT-VN nhằm thúc đẩy và nhân rộng các mô hình và hành vi của Lối sống Bền vững Các-bon thấp dành cho đối tượng..

Read more