NỘI DUNG

MÔ TẢ

1. Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng Xanh

Ngày 25/9/2012, Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh thời kỳ 2011 đến 2020 với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, cách tổ chức thực hiện.