Các chương trình
Công dân toàn cầu – Em tìm hiểu sống xanh (Module 1)

Khoá học nhằm trang bị cho các em những kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết để có thể:

  • Hiểu được lợi ích của sống xanh và bước đầu thay đổi hành vi trong cuộc sống hàng ngày của mình nhằm mục đích lâu dài là bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn lực cho xã hội và gia đình.
  • Biết cách bảo vệ và hoàn thiện mình nhằm mục đích lâu dài là trở thành 1 công dân toàn cầu có thể tự tin sống và học tập/làm việc hiệu quả trong bất kỳ hoàn cảnh/môi trường nào.
Xem thêm
Công dân toàn cầu – Em trải nghiệm sống xanh (Module 2)

Trang bị cho các em những kiến thức nâng cao, trải nghiệm thực tế về sống xanh và các kỹ năng sống cần thiết để các em có thể:

  • Hiểu và giải thích được các vấn đề về môi trường mang tính khoa học và định lượng liên quan đến tự nhiên và con người. Củng cố ý nghĩa và giá trị của các hành vi xanh mà các em đang thực hiện và tạo nền móng cho sự sáng tạo ở những module tiếp theo.
  • Biết thêm các kỹ năng, giá trị sống quan trọng để bảo vệ bản thân, hòa nhập với cuộc sống xung quanh nhằm mục đích lâu dài là trở thành một công dân toàn cầu có thể tự tin sống, học tập và làm việc trong bất kỳ môi trường nào
Xem thêm

Cố vấn chuyên môn & Giảng viên

TS. Frederic William Swierczek
Giám đốc AIT Việt Nam
Chuyên gia về Phát triển xanh và Đổi mới sinh thái
Chuyên gia môi trường và kỹ năng sống
Chuyên gia giáo dục đào tạo
Dominique Ricard
Chuyên gia Sức khoẻ
Phạm Thị Thùy Dương
Chuyên gia Đào tạo Đổi mới xanh cho DN
Khuất Việt Hùng
Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia