Giới thiệu chung

Nâng cao nhận thức và thực hành tốt là động lực nòng cốt thúc đẩy Sáng kiến /Đổi mới xanh trong doanh nghiệp và cộng đồng.

Thực tế cho thấy những doanh nghiệp thực hiện Sáng kiến/Đổi Mới Xanh phát triển nhanh và lợi nhuận cao hơn những doanh nghiệp không thực hiện. Những thách thức đối với sự Phát triển Bền vững (PTBV) như xu hướng tăng giá năng lượng, thiếu nguồn nguyên liệu, tài nguyên thiên nhiên, những quy định, chính sách của nhà nước về tác động môi trường, biến đổi khí hậu, trách nhiệm xã hội, v.v. đã và đang ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất. Đổi Mới Xanh chính là phương pháp tiếp cận mới cho phép các doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời vẫn duy trì phát triển bền vững, giảm thiểu chi phí nguyên vật liệu, tăng cường năng lực sản xuất và có trách nhiệm đối với xã hội.

Đổi Mới Xanh sẽ đem lại những giá trị gia tăng cho doanh nghiệp:

  • Tăng khả năng thâm nhập thị trường mới cũng như thị trường mới nổi
  • Giảm chi phí sản xuất/dịch vụ trên toàn chuỗi giá trị của doanh nghiệp
  • Đi trước đón đầu các tiêu chuẩn và quy định pháp luật về sản xuất và tiêu dùng bền vững
  • Tăng khả năng thu hút các nguồn đầu tư tài chính
  • Tăng năng suất và năng lực công nghệ

Đổi Mới Xanh có thể được thực hiện tại tất cả các hoạt động của doanh nghiệp, từ đổi mới trong chiến lược kinh doanh, mô hình kinh doanh đến hoạt động sản xuất, thiết kế sản phẩm, tiếp thị và xây dựng thương hiệu, và cơ cấu tổ chức. Đổi Mới Xanh đòi hỏi cấp lãnh đạo của doanh nghiệp hiểu rõ tầm quan trọng của những thách thức đối với sự phát triển bền vững, và có thể biến những thách thức đó thành cơ hội cho doanh nghiệp.

Thế nào là doanh nghiệp xanh?

Khái niệm về nền kinh tế xanh, phát triển xanh và công nghiệp thân thiện môi trường đều tập trung nhấn mạnh đến vấn đề sử dụng tài nguyên bền vững, nhằm mục tiêu cho các thế hệ con cháu chúng ta không phải đối mặt với sự cạn kiệt tài nguyên và các thảm họa môi trường.

Các doanh nghiệp có thể được xanh hóa bằng cách cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ xanh để xanh hóa các doanh nghiệp đối tác hay khách hàng của mình (Sản phẩm xanh và dịch vụ xanh), hoặc họ có thể trở thành doanh nghiệp xanh bằng cách xanh hóa qui trình sản xuất của mình hay của các đối tác trong chuỗi giá trị (Xanh hóa qui trình). Các doanh nghiệp cũng có thể xanh hóa bằng sản phẩm, dịch vụ xanh và cả qui trình sản xuất.

Mục tiêu và phương pháp thực hiện

Chương trình GMM cung cấp các khái niệm về xanh/bền vững và các cách tiếp cận sáng tạo để doanh nghiệp xanh hóa cho chuỗi giá trị của mình.

Các chương trình đào tạo sẽ cung cấp các qui trình xanh hóa từ bước xây dựng mô hình kinh doanh xanh, xây dựng chiến lược kinh doanh để đổi mới sáng tạo cho phát triển sản phẩm, thiết kế bao bì, sản xuất, chuỗi cung ứng, phân phối cũng như các chỉ dẫn để quảng cáo hiệu quả cho thương hiệu xanh của doanh nghiệp.

Chương trình được giảng dạy thông qua các điển tích thành công về Đổi Mới Xanh trong các doanh nghiệp, dễ hiểu và vận dụng vào thực tế doanh nghiệp của mình.

Chương trình

Đổi mới mô hình kinh doanh xanh

Trong nhiều công ty hiện nay, yếu tố bền vững  đang đóng vai trò tích hợp quan trọng trong việc xây dựng sứ mệnh hoặc là chiến lược chính chi phối mọi hoạt động.  Sự nổi lên của thị trường của các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường, những yêu cầu về chiến lược phát triển xanh và bền vững đang hướng các doanh nghiệp tích hợp các yếu tố phi tài chính vào quá trình ra quyết định của mình, doanh nghiệp cần xem xét lại các khái niệm về giá trị và lợi nhuận trong mô hình kinh doanh và cân đối các mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn với  tính bền vững lâu dài.

Xem thêm
business-strategy_w350
Phát triển chiến lược kinh doanh xanh

Hiện nay, “Xanh” là một chiến lược kinh doanh của nhiều công ty trên thế giới và thường được tích hợp trong tất cả các quyết định và các hoạt động của công ty. Chiến lược kinh doanh xanh thể hiện cách thức đưa giá trị xanh tới khách hàng, cách mà giá trị xanh mang lại lợi ích cho công ty và các nhà đầu tư và cách mà giá trị xanh mang lại lợi ích cho môi trường và xã hội, hay nói cách khác, công ty làm thế nào để trở thành doanh nghiệp xanh. Một chiến lược kinh doanh xanh sẽ giúp doanh nghiệp có thêm lợi thế cạnh tranh và có thêm nhiều khách hàng mới.

Xem thêm
Green-Product-Innovation_w500
Đổi mới sản phẩm xanh

Đổi mới sản phẩm xanh hay sản phẩm bền vững (SPIN) được đánh giá là một trong những thành tố quan trọng để tăng trưởng, duy trì môi trường sống bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đổi mới sản phẩm bền vững là kết quả của sự kết hợp của đổi mới sáng tạo và bền vững.

Xem thêm

Đổi mới bao bì xanh

Bao bì đóng vai trò quan trọng trong việc bảo quản sản phẩm, làm giảm các chi phí bảo quản và vận chuyển và là phương tiện truyền thông đầu tiên giữa nhà sản xuất và khách hàng. Nếu bao bì được thiết kế tốt, nó không chỉ có chức năng bảo vệ sản phẩm khỏi bị hư hỏng trong chuỗi cung ứng mà nó còn thu hút, gây ấn tượng với khách hàng và thúc đẩy bán hàng. Nhưng bao bì cũng là vấn đề lớn nếu xem xét đến yếu tố tiêu thụ nguyên liệu. Bao bì cũng có tác động quan trọng trong quá trình vận chuyển (liên quan đến năng lượng vận tải và phát thải gây ô nhiễm) và khi thải bỏ (liên quan đến rác thải).

Xem thêm

Sử dụng tài nguyên hiệu quả và sản xuất sạch hơn

Sự cạn kiệt về tài nguyên thiên nhiên và năng lượng, các vấn đề về ô nhiễm môi trường, các thảm họa môi trường do con người gây ra và các rủi ro cho loài người là các câu chuyện thường nhật ngày nay và trở thành vấn đề toàn cầu. Có rất nhiều các sáng kiến ở các mức độ khác nhau với mục tiêu giảm thiểu các tác động mà trong đó, xanh hóa sản xuất công nghiệp được mong đợi sẽ mang lại những cải thiện lớn.

Xem thêm

Xanh hóa chuỗi cung ứng

Việc thế kế chuỗi cung ứng thông thường tập trung cải thiện khả năng sẵn sàng của hàng hóa, nguyên vật liệu, giảm chi phí và hỗ trợ vấn đề tài chính (như tỉ lệ thu hồi vốn hay tỉ lệ thu hồi trên cổ tức). Nhưng với nhiều vấn đề mới nổi như sự khan hiếm tài nguyên, biến đổi khí hậu, an ninh, các qui định mới, sự hiểu biết về bảo vệ môi trường và đòi hỏi của người tiêu dùng… các doanh nghiệp chắc chắn sẽ gặp nhiều thử thách trong thời gian tới. Các chỉ số đang trở nên ngày càng quan trọng như tiêu thụ năng lượng, phát thải CO2 và chi phí vận tải liên tục tăng. Tác động của các chỉ số này sẽ tiếp tục tăng trong những năm sắp tới và chiến lược về chuỗi cung ứng vì đó cũng cần phải đi trước để ưu tiên quan tâm đến các chỉ số này.

Xem thêm

Xanh hóa hệ thống hậu cần

Hậu cần đang trở thành một trong những thành phần quan trọng nhất của bất cứ doanh nghiệp nào và với việc toàn cầu hóa thương mại, vai trò quan trọng của hậu cần càng được nâng cao, theo đó mức độ phức tạp cũng tăng theo. Hệ quả là hậu cần phải chịu trách nhiệm cho khá nhiều các tác động xấu tới môi trường bao gồm ô nhiễm không khí, tiếng ồn, tai nạn, độ rung động và cảnh quan…

Xem thêm

Thu mua xanh

Thu mua đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Các vấn đề môi trường ở các doanh nghiệp bắt đầu với việc lựa chọn trang thiết bị máy móc, thu mua nguyên liệu, vật liệu cho sản xuất. Thu mua xanh vì vậy là bước đầu tiên có thể giúp giảm những lãng phí hay phát thải nếu có các mục tiêu xanh định hướng.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu xanh

Khát vọng phát triển xanh là yếu tố bản năng và mang nhiều xúc cảm cho xây dựng thương hiệu và nó đang trở thành phương pháp rất hiệu quả để phát triển thương hiệu, không phải chỉ vì các câu chuyện xanh dễ tạo quảng cáo ấn tượng mà chính vì xanh mang lại giá trị của nó. Nhiều doanh nghiệp đã rất nỗ lực để tích hợp các vấn đề sinh thái vào chiến lược phát triển của mình, đáp lại, giá trị thương hiệu của họ được cải thiện rất tốt.

Xem thêm

Chỉ số bền vững cho sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn

Ở mức độ toàn cầu, phát triển công nghiệp bền vững là cách thức được chấp nhận và chìa khóa để thực hiện phát triển bền vững là áp dụng Sử dụng tài nguyên hiệu quả và Sản xuất sạch hơn (RECP). RECP đòi hỏi áp dụng liên tục các chiến lược phòng ngừa các tác động tới môi trường cho qui trình sản xuất, sản phẩm và các dịch vụ để tăng hiệu quả và giảm rủi ro cho cộng đồng và môi trường. Bằng cách triển khai RECP, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có thể giảm nguyên liệu, năng lượng và mức độ gây ô nhiễm trên một đơn vị thành phẩm, làm giảm dấu chân sinh thái, đồng thời tăng năng suất và mức cạnh tranh

Xem thêm

Liên hệ với Chuyên gia

Nếu bạn muốn chuyên gia của chúng tôi giải đáp câu hỏi của bạn, vui lòng cung cấp email cùng câu hỏi của bạn cho chúng tôi.

Tên (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Tiêu đề

Nội dung