Các chủ đề của chương trình:

Tiết kiệm năng lượng

Sáng tạo bền vững

Ăn xanh

3T (Tiết giảm, Tái sử dụng, Tái chế)

Giao thông thông minh

Ngôi nhà xanh của em

Mua sắm thông minh

Là một tá điền thành thị

Giới thiệu chung

Chương trình “Em là Tập huấn viên Sống Xanh” dành cho học sinh độ tuổi 13-18 và “Tập huấn Em Sống Xanh” cho độ tuổi 8 – 12  xây dựng phong cách sống Bền vững cho giới trẻ, những nhân tố có năng lực lan toả những thói quen tiêu dùng bền vững đến gia đình, trường học và cộng đồng.

Tiếp nối kết quả của dự án Sống Xanh Việt nam (Get Green Vietnam), năm 2015, chương trình Em Sống Xanh cho thanh thiếu niên (cho con em hội cựu sinh viên AIT) – AIT NEXT 1 đã thu hút được 71 em tham gia, trong số đó có 46 em tham gia tham gia lớp tập huấn “Tập huấn viên Em Sống Xanh” lứa tuổi từ 13-18 và 25 các em tham gia Chương trình sinh hoạt “Em Sống Xanh” dành cho lứa tuổi 8-12. Các em và Bố Mẹ đã rất cảm động và hài lòng với những giá trị mà chương trình đem lại.

Em là Tập huấn viên Sống Xanh

Chương trình được thiết kế dành cho lứa tuổi từ 13 đến 18 tuổi định hướng xây dựng thế hệ thanh thiếu niên biết yêu môi trường, có nhận thức và thực hành hành vi sống bền vững, có năng lực lãnh đạo/dẫn dắt để các em có đủ phương pháp và kỹ năng trở thành “thủ lĩnh”, trực tiếp thực hiện các hoạt động hướng dẫn thực hành Sống xanh tới các em thiếu nhi.

Sau khi tham gia, các em sẽ:

 • Cảm nhận giá trị sống xanh như một hành trang phát triển cá nhân
 • Thay đổi hành vi sống xanh cho bản thân và lan tỏa đến gia đình, bạn bè và xã hội
 • Có năng lực xây dựng và triển khai các chương trình sinh hoạt theo chủ đề sống xanh cho các em thiếu nhi.
 • Hoàn thiện kỹ năng, phương pháp, kinh nghiệm, và năng lực cá nhân cần thiết cho phát triển sự nghiệp cũng như năng lực tham gia hoạt động xã hội.

Nội dung

 1. Giá trị sống xanh và cảm hứng sống xanh
 2. Thực hành và xây dựng hành vi sống xanh theo chủ đề
 3. Xây dựng năng lực và kỹ năng làm thủ lĩnh sống xanh: truyền cảm hứng, thuyết trình, tổ chức hoạt động, làm việc nhóm, thay đổi hành vi…
 4. Triển khai tập huấn cho thiếu nhi thực hành hành vi sống xanh.

Phương pháp đào tạo

Phương pháp luận dựa trên lý thuyết thay đổi hành vi 5 bước được áp dụng trong việc xây dựng các hoạt động đào tạo. Các hoạt động tập huấn thiết kế lồng ghép 2 phương pháp: “truyền cảm hứng, cảm xúc” và “học qua trải nghiệm”  với mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc “hành động xanh” theo chỉ dẫn mà còn khơi dậy được nguồn cảm hứng để các em chủ động mở rộng ý thức, hành vi và lan tỏa, làm thủ lĩnh trong các hoạt động bảo vệ môi trường.

Tập huấn Em sống xanh

Chương trình được thiết kế dành cho lứa tuổi từ 8 đến12 tuổi, sinh hoạt theo chủ đề nhằm xây dựng hành vi sống xanh cho thiếu nhi. Chương trình định hướng xây dựng thế hệ thiếu nhi biết yêu môi trường và xây dựng các thói quen sống xanh cho những hoạt động thường ngày ở nhà, ở trường và nơi công cộng. Các em sẽ:

 • Được hướng dẫn quan tâm đến các vấn đề môi trường thông qua nhiều hoạt động vui và bổ ích.
 • Được tìm hiểu và khuyến khích thực hành hành vi sống xanh ở nơi sinh hoạt, ở gia đình và trải nghiệm ngoài thực địa.
 • Thực hành vai trò lan tỏa hành vi xanh tới gia đình, bạn bè và cộng đồng

Nội dung 

 1. Sinh hoạt theo chủ đề: Tiết kiệm năng lượng; Sáng tạo bền vững; Ăn xanh; 3T (3R); Giao thông thông minh; Ngôi nhà xanh của em; Mua sắm thông minh; Là một tá điền thành thị
 2. Hoạt động truyền cảm hứng và xây dựng nhận thức
 3. Hoạt động thực hành thực địa
 4. Hoạt động thực hành tại gia đình
 5. Hoạt động lan tỏa và kết nối cộng đồng

Phương pháp đào tạo

Phương pháp luận dựa trên lý thuyết thay đổi hành vi 5 bước được áp dụng trong việc xây dựng các hoạt động đào tạo. Các hoạt động tập huấn thiết kế lồng ghép 2 phương pháp: “truyền cảm hứng, cảm xúc” và “học qua trải nghiệm”  với mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc “hành động xanh” theo chỉ dẫn mà còn khơi dậy được nguồn cảm hứng để các em chủ động mở rộng ý thức, hành vi và lan tỏa, làm thủ lĩnh trong các hoạt động bảo vệ môi trường. Chương trình được thiết kế chủ yếu dưới hình thức trò chơi để các em nhỏ cảm thấy thoải mái và dễ tiếp thu.

Giảng viên

Chuyên gia Đào tạo Đổi mới xanh cho DN
Chuyên gia về Phát triển xanh và Đổi mới sinh thái
Chuyên gia về Phát triển bền vững, CSR cho doanh nghiệp
Điều phối dự án/Chuyên gia Tiêu dùng bền vững

What People Say…

Image Courtsey by wikimedia.org

Image Courtsey by wikimedia.org

Trees are the earth’s
endless effort to speak to the listening heaven.

Rabindranath Tagore