Điện thoại/Fax
Điện thoại: +84-4-3766 9493 ext: 106
Người liên hệ: Nguyễn Phương Nhung (Ms.)
Email

npnhung@aitcv.ac.vn (Ms. Nhung)

Địa chỉ liên hệ

Nhà B3,
Đại học Giao thông Vận tải,
Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội,
Việt Nam

Giờ làm việc

8.00AM – 5.00PM

Thứ Hai – Thứ Sáu

Hãy liên hệ với chúng tôi

Tên (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Chủ đề

Nội dung