Điện thoại/Fax
Điện thoại: +84-4-3766 9493 ext: 138
Fax: +84-4-3766 9492
Người liên hệ: Nguyễn Phương Nhung
Email

npnhung@aitcv.ac.vn (Ms. Nhung)

Địa chỉ liên hệ

Nhà B3,
Đại học Giao thông Vận tải,
Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội,
Việt Nam

Giờ làm việc

8.00am – 5.00pm

Các ngày trong tuần

Hãy liên hệ với chúng tôi

Tên (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Chủ đề

Nội dung