Thông tin chung

 • Nhà tài trợ :
  Chương trình Asia Invest
  Thời gian :
  2007-2009
  Địa điểm thực hiện :
  Việt Nam, Lào, Campuchia

Mục tiêu

1. Tăng cường năng lực cho một số ngành công nghiệp chọn lọc của Việt Nam, Campuchia và Lào trong việc phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường và có trách nhiệm xã hội hơn, đồng thời đáp ứng được các yêu cầu của thị trường Châu Âu.

2. Tạo ra hiệp trợ liên tục và từ đó tăng các cơ hội thương mại giữa 3 nước thành viên với Châu Âu.

Mục tiêu cụ thể:

Thúc đẩy khả năng tiếp nhận các kỹ thuật sản xuất sạch hơn liên quan đến sản phẩm và phương pháp thiết kế hướng bền vững thông qua phát triển cung và cầu cho các dịch vụ thiết kế sản phẩm bền vững.

Hoạt động

1. Đánh giá ở cấp độ quốc gia để xác định các ngành và sản phẩm mục tiêu tại các nước tham gia. Bản địa hóa và tích hợp các kiến thức và thông tin sẵn có trong cách tiếp cận ThP thành một phần của khái niệm sản xuất sạch hơn (cách tiếp cận CP4BP). Tổ chức một hội thảo đào tạo cán bộ tập huấn của các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật và đại diện các ngành công nghiệp từ ba nước (25 người).

2. Minh chứng lợi ích của cách tiếp cận CP4BP qua 6-8 công ty thí điểm tại 3 ngành mục tiêu (6-8 sản phẩm thiết kế mới hoặc thiết kế lại, 30 người được đào tạo), có sự tham gia của các đối tác Việt Nam và Châu Âu, nhà chức trách địa phương và cộng đồng. Tiến hành 3 đề tài nghiên cứu phương pháp áp dụng rộng rãi hơn tiếp cận CP4BP trong cách ngành mục tiêu đã chọn.

3. Hoàn thiện các tài liệu CP4BP dựa trên các phát hiện từ các dự án thí điểm và các đề tài nghiên cứu. Tổ chức 5 hội thảo theo ngành để giới thiệu về cách tiếp cận CP4BP và lợi ích của nó tại 3 nước cho các công ty và nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật trong khu vực (150 thành viên). Tổ chức một hội nghị toàn quốc cho các nhà chức trách, cơ quan quản lý của Việt Nam (từ 50 đến 100 người).

4. Phổ biến bộ công cụ CP4BP và các bài học kinh nghiệm (400 người).

Kết quả

1. Bộ công cụ SPIN ứng dụng trong 5 ngành (thủ công mỹ nghệ, nội ngoại thất, chế biến thực phẩm, dệt may, da giầy), tập trung vào các vấn đề marketing và chính sách. Bộ công cụ SPIN gồm 3 phiên bản với phiên bản cuối là Do-It-Yourself (doanh nghiệp tự áp dụng).

2. Xây dựng năng lực cho khu vực, kết hợp cùng AITVN đào tạo đội ngũ gần 100 giảng viên về Đổi mới Sản phẩm Bền vững, trao đổi tiến sĩ và thạc sĩ

SPIN được triển khai tại 500 công ty của Việt Nam, Lào và Campuchia với 2000 sản phẩm được thiết kế lại hướng tới tính bền vững cao hơn.

3. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ biết cách tiếp thị cho sản phẩm bền vững trong thị trường nội địa và xuất khẩu; nhu cầu trong nước dành cho các sản phẩm này sẽ ngày càng tăng thông qua những tuyên truyền rộng rãi.

Đối tác thực hiện

1. Trung tâm Sản xuất Sạch hơn Việt Nam (VNCPC) – Đối tác chính

2. Trung tâm Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITCV – Việt Nam)

3. Hiệp hội Ngành công nghiệp vừa và nhỏ Phnom Penh (Hiệp hội PSMI – Campuchia)

4. Phòng Thương mại và Công nghiệp Lào (LNCCI – Lào)

5. Ban Công nghệ, Công nghiệp và Kinh tế, Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP – Paris)

6. Đại học Tổng hợp kỹ thuật Delft (TU Delft – Hà Lan)