Thông tin chung

 • Nhà tài trợ :
  Chương trình SWITCH-Asia
  Thời gian :
  2012-2015
  Địa điểm thực hiện :
  Việt Nam

Mục tiêu

Sứ mệnh của dự án là thúc đẩy tiêu dùng bền vững tại Việt Nam và nâng cao năng lực của các tổ chức tiêu dùng trong việc hỗ trợ người tiêu dùng hình thành thói quen tiêu dùng bền vững hơn.

Dự án hướng tới mục tiêu thành lập 50 nhóm “Sống xanh Việt Nam”, từ đó hơn 1000 người tiêu dùng sẽ trở thành những “hạt giống thay đổi” về tiêu dùng bền vững.

Hoạt động

1. Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Việt Nam, các động lực và thách thức khi hướng tới hành vi tiêu dùng bền vững

2. Xây dựng phương pháp luận và công cụ GetGreen Việt Nam, gồm Cẩm nang Sống Xanh, tài liệu hướng dẫn cho tập huấn viên và website tương tác với người tiêu dùng

3. 10 nhóm thử nghiệm tại Tp. Hà Nội và Hồ Chí Minh

4. Hơn 1000 người tiêu dùng tại 50 nhóm GetGreen sẽ trở thành hạt giống thay đổi giúp lan tỏa thông điệp

5. Tổ chức các Ngày hội Bền vững tại 4 thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ

Kết quả

1. Thành lập văn phòng GetGreen ở Hà Nội (phối hợp với dự án SWITCH–Asia SPIN tại Văn phòng xanh) và bộ phận hỗ trợ tại Hồ Chí Minh, nhân viên dự án được đào tạo về tiêu thụ bền vững và các chủ đề liên quan.

2. Tập huấn về Tiêu thụ bền vững, báo cáo cập nhật các thông tin về hành vi của người tiêu dùng bền vững trên thế giới, các bài học kinh nghiệm và phương pháp luận đang tồn tại, phân tích sơ bộ về tình hình hiện tại của Việt Nam. Hiểu biết có được từ các cơ quan, chuyên gia và danh sách những nhân tố đổi mới tiềm năng từ các tổ chức tiêu dùng và các đơn vị liên quan.

3. Xây dựng hiểu biết toàn diện về các cơ hội tiêu dùng bền vững. Soạn thảo Phương pháp Đánh giá tính Bền vững phục vụ cho việc đánh giá tác động bền vững. Xây dựng và hỗ trợ phát triển năng lực cho các nhóm tiêu dùng thử nghiệm.

4. Thử nghiệm và hoàn thiện phương pháp tiếp cận toàn diện đối với tiêu dùng bền vững. Hoàn thiện các gợi ý xây dựng chính sách cho tiêu dùng bền vững sau dự án. Soạn thảo các tài liệu, sách hướng dẫn và công cụ để sẵn sàng triển khai phương pháp tiếp cận toàn diện cũng như phát triển năng lực và mạng lưới.

5. Tổ chức được cộng đồng gồm 1099 Hạt giống thay đổi là các nhân tố đổi mới hoạt động tích cực và đã nâng cao tính bền vững trực tiếp trong cuộc sống và/hoặc môi trường làm việc của họ. Cộng đồng này được kết nối thông qua 8 Ngày hội Bền vững được tổ chức tại 4 thành phố.

6. Thường xuyên cập nhật trang chủ của Dự án, thông cáo báo chí bằng tiếng Anh và tiếng Việt, thực hiện các ấn phẩm (bao gồm các nghiên cứu, tài liệu đào tạo) và tờ rơi, những đoạn phim ngắn sử dụng trên Internet hoặc máy tính. Tham gia các sự kiện do Mạng lưới SWITCH tổ chức. Đưa tin về các hoạt động của GetGreen lên sóng TV. Tổ chức 03 hội thảo phổ biến kết quả và bài học kinh nghiệm về việc triển khai tiêu dùng bền vững tại Việt Nam.

Đối tác thực hiện

1. Đại học Công nghệ Delft (TUD) – Đối tác chính

2. Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITCV)

3. Trung tâm Sản xuất Sạch hơn Việt Nam (VNCPC)