Tài liệu thực hành Xanh: Lối sống Bền vững – Lựa chọn & Cơ hội tại Nơi làm việc

Tài liệu chia sẻ các thực hành xanh trong các nhóm tiêu thụ tai văn phòng dành cho các tổ chức đang muốn triển khai lối sống bền vững cho nhân viên. Tài liệu do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UN Environment) phát triển và dịch bởi Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT-VN).

Bộ Công cụ kiểm kê phát thải Khí nhà kính cho Văn phòng Xanh

Bao gồm công cụ excel kiểm kê KNK với các hạng mục kiểm kê bắt buộc và lựa chọn, và tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ và triển khai tập huấn lối sống Văn phòng Xanh

Dự án GetGreen Việt Nam

Tài liệu hướng dẫn dự án này bao gồm 8 chủ đề tiêu dùng và những gợi ý cho người tiêu dùng Việt Nam nhằm hướng tới xu thế tiêu dùng bền vững.

Dự án “Đổi mới sản phẩm bền vững” (SPIN)

Bộ công cụ “Do – It – Yourself”

Gửi yêu cầu

Vui lòng điền thông tin cá nhân và chọn tài liệu cần download. Vui lòng kiểm tra email để lấy link download tài liệu.

Họ và Tên (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Số điện thoại di động (bắt buộc)

Nơi công tác (bắt buộc)

Tài liệu muốn download