Dự án “Đổi mới sản phẩm bền vững” (SPIN)

Bộ công cụ “Do – It – Yourself”

Dự án GetGreen Việt Nam

Tài liệu hướng dẫn dự án này bao gồm 8 chủ đề tiêu dùng và những gợi ý cho người tiêu dùng Việt Nam nhằm hướng tới xu thế tiêu dùng bền vững.

Gửi yêu cầu

Vui lòng điền thông tin cá nhân và chọn tài liệu cần download. Vui lòng kiểm tra email để lấy link download tài liệu.

Họ và Tên (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Số điện thoại di động (bắt buộc)

Tiêu đề

Tài liệu muốn download

Nội dung

Câu hỏi nhanh