Bộ Công cụ kiểm kê phát thải Khí nhà kính cho Văn phòng Xanh

Bao gồm công cụ excel kiểm kê KNK với các hạng mục kiểm kê bắt buộc và lựa chọn, và tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ và triển khai tập huấn lối sống Văn phòng Xanh

Dự án GetGreen Việt Nam

Tài liệu hướng dẫn dự án này bao gồm 8 chủ đề tiêu dùng và những gợi ý cho người tiêu dùng Việt Nam nhằm hướng tới xu thế tiêu dùng bền vững.

Dự án “Đổi mới sản phẩm bền vững” (SPIN)

Bộ công cụ “Do – It – Yourself”

Gửi yêu cầu

Vui lòng điền thông tin cá nhân và chọn tài liệu cần download. Vui lòng kiểm tra email để lấy link download tài liệu.

Họ và Tên (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Số điện thoại di động (bắt buộc)

Tài liệu muốn download