Giới thiệu

Văn phòng Xanh thường được hiểu là sự đầu tư cho cơ sở vật chất Xanh và điều này đòi hỏi nguồn kinh phí lớn và chỉ phù hợp cho các văn phòng mới xây. Cách tiếp cận bằng cách thay đổi hành vi của nhân viên theo xu hướng tiêu dùng bền vững đã được chứng minh là rất hiệu quả và phù hợp trong việc xây dựng mô hình văn phòng Xanh bởi không đòi hỏi sự đầu tư về tài chính, có thể bắt tay thực hiện ngay, phù hợp với tất cả các loại hình, độ lớn và vị trí của văn phòng.

Tập huấn “Thay đổi Hành vi hướng tới Văn phòng Xanh” ưu tiên thay đổi hành vi của nhân viên theo định hướng tiêu dùng bền vững. Thực hành hành vi Xanh hàng ngày tại nơi làm việc, nhân viên sẽ trực tiếp đóng góp vào việc tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành văn phòng như điện, nước, giấy … và cải thiện môi trường làm việc. Đồng thời giúp làm giảm thiểu Dấu chân Carbon – hay giảm phát thải tác động đến môi trường. Triển khai một chương trình mang đến nhiều lợi ích cho tổ chức, cho nhân viên và cho môi trường sống là đang là lựa chọn của nhiều tổ chức/doanh nghiệp.

Mục tiêu

Thông qua các hoạt động tập huấn mang tính truyền cảm hứng, thực hành, đánh giá, duy trì và chuẩn hóa, các hành vi tiêu dùng của nhân viên sẽ hình thành và duy trì để đạt được các mục tiêu cụ thể sau:

Triển khai hoạt động Văn phòng Xanh sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí vận hành của văn phòng. Từ bước đầu tiên của quá trình xây dựng văn phòng xanh, thay đổi hành vi của nhân viên theo xu hướng tiêu dùng bền vững sẽ mang tới lợi ích tiết kiệm điện, giấy, nước, vận chuyển và các văn phòng phẩm khác. Các mô hình triển khai đã chứng minh khả năng tiết kiệm chi phí chỉ riêng từ việc thay đổi hành vi của nhân viên lên đến 20 – 40%. Chi phí tiết kiệm sẽ tăng lên cùng với sự đầu tư của tổ chức về mặt cơ sở vật chất và thiết bị Xanh

Triển khai Văn phòng Xanh không chỉ mang lại lợi ích cho tổ chức mà còn đóng góp bảo vệ môi trường. Việc tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, nhiên liệu… sẽ làm giảm Dấu chân Carbon và lãng phí ở nơi làm việc. Hay nói cách khác, trực tiếp góp phần làm giảm tác động lên môi trường từ các hoạt động của tổ chức

Một trong những lợi ích lớn của Văn phòng Xanh liên quan đến sức khỏe, niềm vui và sự hài lòng của nhân viên. Những giải pháp Xanh được áp dụng nhằm cải thiện chất lượng môi trường làm việc như không khí, ánh sáng, tiếng ồn… Văn phòng Xanh sẽ mang thiên nhiên vào, làm tăng khả năng sáng tạo của nhân viên và giảm căng thẳng trong công việc.

Cùng nhau tham gia vào một dự án rất ý nghĩa và sáng tạo là cơ hội làm việc nhóm vì lợi ích chung của nhân viên. Kinh nghiệm thực tế cho thấy rằng, khi nhân viên có được nhận thức và một số hành vi theo hướng xanh, bản thân họ sẽ rất sáng tạo mở rộng áp dụng và khuyến khích người khác thực hành trong mọi vận hành của văn phòng, thậm chí ý thức này sẽ tác động tới các quyết định trong công việc và sinh hoạt ở gia đình. Tất cả nhân viên luôn có tư duy và hành vi hướng tới bền vững chắc chắn là một trong những văn hóa rất đáng giá và đáng tự hào của mọi tổ chức.

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN & TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Phần I: Tập huấn thay đổi hành vi tiêu dùng cho nhân viên

Đánh giá thực trạng Bền vững của tổ chức

Tập huấn thay đổi nhận thức và hành vi tiêu dùng theo các chủ đề: Tiết kiệm năng lượng, nước, Tiết giảm sử dụng giấy và 3R, Đổi mới không gian làm việc, Giao thông xanh

Ngày hội bền vững - Đánh giá hiệu quả chương trình và cấp chứng chỉ cho cá nhân

Phần II: Tư vấn và cấp chứng nhận Văn phòng Xanh

Tư vấn Văn phòng Xanh

Cấp chứng nhận Văn phòng Xanh

Kết nối và hoạt động cộng đồng