Banner-01

Giới thiệu chung

Dự án “Thúc đẩy và nhân rộng lối sống Văn phòng Xanh tại Việt Nam” (viết tắt: Dự án Văn phòng Xanh) là sáng kiến thuộc Chương trình Khung 10 năm (10YFP) nhằm thúc đẩy và nhân rộng các mô hình và hành vi của Lối sống Bền vững carbon thấp cho nhóm người tiêu dùng là nhân viên văn phòng, tập trung vào các lĩnh vực chính của tiêu dùng (năng lượng, chất thải, nước).

Sáng kiến góp phần giảm tác động đến môi trường và khí hậu, từ đó góp phần thực hiện Kế hoạch hành động tổng thể về Chiến lược Tăng trưởng xanh của Việt Nam, lộ trình quốc gia giảm phát thải khí nhà kính và các kế hoạch hành động, chiến lược sản xuất và tiêu dùng bền vững khác.

Mục tiêu

Dự án nhằm thúc đẩy và nhân rộng lối sống và các hành vi bền vững, phát thải các-bon thấp cho nhóm đối tượng nhân viên văn phòng để góp phần giảm tiêu dùng (năng lượng, rác thải, nước) và tác động lên môi trường và giảm thiểu biến đổi khí hậu, từ đó góp phần vào việc thực hiện Kế hoạch Hành động của Chiến lược Tăng trưởng Xanh quốc gia và các chiến lược và kế hoạch hành động khác về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững.

Hoạt động

(1) Thúc đẩy va đào tạo về Lối sống Văn phòng Xanh cho đối tượng Nhân viên văn phòng của các khối Cung cấp dịch vụ, Sản xuất và Tổ chức dân sự, tổ chức công tại Việt Nam

(2) Phát triển Bộ công cụ và Bộ tiêu chuẩn Văn phòng Xanh Việt Nam

(3) Tổ chức Hội thảo Phổ biến thông tin và Đối thoại chính sách về Văn phòng Xanh

(4) Góp phần thúc đẩy chinh sách về chứng nhận Văn phòng Xanh, Mua sắm công, Sản xuất và Tiêu dùng bền vững, Giáo dục và đào tạo lối sống xanh tại Việt Nam.

Kết quả đạt được

(1) 10 Văn phòng thực hiện thành công hệ thống quản lý Văn phòng Xanh với mức giảm phát thải khí nhà kính trung bình là 6-8%

(2) Bộ công cụ xây dựng Lối sống và Tiêu chí về Văn phòng Xanh tại Việt Nam

Tài liệu hướng dẫn Lối sống và Tiêu chí Văn phòng Xanh (Tải tài liệu)

 

Going social with us

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ & ĐỐI TÁC DỰ ÁN

ĐỐI TÁC VĂN PHÒNG XANH

Cục Bảo vệ Môi trường Miền trung & Tây Nguyên

Cục Khí tượng Thuỷ văn Đồng bằng Bắc Bộ
Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt - Anh
Văn phòng Đại diện Đại học Bang Arizona, Mỹ
TUV NORD Việt Nam
Daiwa Việt Nam
INSEE Việt Nam
Pixelz Việt Nam
Cát Vạn Lợi
Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
Công ty Sơn Hà Bắc Ninh

CÁN BỘ DỰ ÁN

Nguyễn Thị Bích Hòa
Nguyễn Thị Bích Hòa
Chuyên gia về Phát triển xanh và Đổi mới sinh thái
Tạ Hương Thu
Tạ Hương Thu
Điều phối dự án/Chuyên gia Tiêu dùng bền vững
Phạm Thị Thùy Dương
Phạm Thị Thùy Dương
Chuyên gia Đào tạo Đổi mới xanh cho DN
Hoàng Thanh Hà
Hoàng Thanh Hà
Chuyên gia Năng lượng & Kiểm kê Phát thải Khí nhà Kính
Nguyễn Thị Phương Nhung
Nguyễn Thị Phương Nhung
Cán bộ truyền thông/ Chuyên gia Tiêu dùng Bền vững
Đặng Thị Thu Hoa
Đặng Thị Thu Hoa
Cán bộ dự án phụ trách Tài chính