Giới thiệu

Chương trình tư vấn và cấp chứng nhận Văn phòng Xanh là bước đi tiếp sau chương trình Thay đổi Hành vi, nhằm mục tiêu hỗ trợ các giải pháp Xanh với hiệu quả sâu hơn, tập trung vào các giải pháp cho cơ sở vật chất thân thiện với con người và định hướng các hoạt động của nhân viên tới cộng đồng. Văn phòng đạt các tiêu chí chuẩn sẽ được cấp chứng nhận Văn phòng Xanh. Đây được xem như sự ghi nhận cho những nỗ lực của tổ chức vì môi trường và xã hội.

Tư vấn quy trình và các bước thực hiện xây dựng Văn phòng Xanh, tiến tới đạt chứng nhận. Dịch vụ tư vấn sẽ bao gồm (nhưng không giới hạn)

  • Xây dựng kế hoạch Đổi mới xanh cho văn phòng
  • Nâng cao nhận thức của các cán bộ, công nhân viên hướng tới hành vi Tiêu dùng Bền vững, giảm phát thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên.
  • Thiết lập môi trường làm việc xanh
  • Thiết lập các Chỉ số Văn phòng Xanh và hệ thống đo lường và giám sát hiệu quả chỉ số văn phòng xanh.
  • Hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp
  • Xây dựng chính sách và mục tiêu bền vững cho văn phòng
  • Giám sát và kiểm tra