Giới thiệu

Tư vấn xây dựng chương trình khung, nội dung, phương pháp và các hoạt động đào tạo cho Chương trình Em sống xanh lứa tuổi 8-12 và lứa tuổi 13-16 áp dụng cho các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Dịch vụ tư vấn bao gồm (nhưng không giới hạn):

  • Đào tạo tập huấn viên là các giáo viên/sinh viên trẻ
  • Xây dựng tài liệu cho tập huấn viên và sổ tay Tập huấn viên
  • Xây dựng tài liệu cho học sinh và sổ tay Em sống xanh
  • Tổ chức các hoạt động kết nối và lan toả
  • Triển khai thí điểm